Dimarts, 16 abril, 2024

El consum energètic pot ser un factor clau que dispari les despeses d’una instal·lació esportiva, a banda de ser un aspecte preocupant per al medi ambient. La preocupació per la salut ha fer que cada cop siguin més les persones que practiquen esport en centres esportius. És per aquest motiu que el consum energètic no ha fet més que créixer en els darrers anys en els centres esportius.

¿Sabies que el consum energètic d’una instal·lació esportiva amb piscina pot arribar a ser d’un 40% del pressupost total de despeses? Sí, les xifres poden ser alarmants. És per això que treballar per a l’estalvi energètic és una inversió per a l’equilibri del compte de resultats, o inclús, per a augmentar-ne els beneficis.

La part positiva d’aquest problema energètic és el fet de què existeixen mesures que ens poden ajudar a ser més eficients energèticament parlant, i per tant, a disminuir aquest cost energètic. Per assolir-ho de la forma més eficaç, cal que sempre s’involucri a tots els agents relacionats amb la instal·lació esportiva (treballadors, clients, etc.). Conscienciar a l’equip humà, a vegades pot resultar una tasca laboriosa. No obstant, cal veure-ho com una inversió amb un retorn, i no com una despesa. Fent equip i analitzant les característiques tant estructurals com funcionals d’una instal·lació esportiva, podrem ser capaços de contribuir, i molt, en un major estalvi energètic.

A continuació us detallem les nostres recomanacions estrella per a l’estalvi energètic d’una instal·lació esportiva:

ACCIÓ #1:
Introduir elements polsadors per a l’estalvi d’aigua en les dutxes i els sortidors.

ACCIÓ #2:
Dur a terme la domotització del sistema elèctric. El control domotitzat dels elements elèctrics d’una instal·lació (bombes, il·luminació, etc.) pot suposar fins a un 30% d’estalvi.

ACCIÓ #3
Canviar els combustibles fòssils per biocombustibles. En diferents instal·lacions hem instal·lat calderes de biomassa, i ha suposat un estalvi en les emissions de CO i CO2 de prop del 60%.
Aquesta és la web del nostre proveïdor de la caldera biocombustible: h2orenovables.com

Si voleu més informació sobre aquesta acció podeu llegir aquest post del nostre blog.

ACCIÓ #4
La deshumectadora és un dels sistemes que més energia consumeix en una instal·lació esportiva.
Mantenir la temperatura de confort del recinte de vasos d’una piscina és un dels mals de caps més grans dels responsables d’instal·lacions esportives.
L’automatització d’aquest sistema pot suposar un gran estalvi.
Recentment, hem renovat la deshumectadora de LA CORXERA. La clau de l’estalvi generat durant aquest procés rau en tres processos: l’anàlisi de dades durant el 2017, la simulació d’explotació en termes energètics i la cerca de les solucions més adequades a les necessitats de la instal·lació.
Substituir els antics equips per un nou model Dair Pro 115 d’Airlan, ha suposat una reducció del 48,3% en emissions de CO2, i un estalvi mig anual d’un 40% en costos d’explotació de la deshumectació i climatització.
La pàgina web del proveïdor d’aquesta solució és la següent: www.airlan.es

Podeu descobrir més informació d’aquesta acció al següent post del nostre blog.

Si tens present tots aquests punts, a banda d’altres com temes arquitectònics de la instal·lació (aïllaments, orientació, etc.) i els sistemes de control i regulació de la temperatura d’ambient, l’optimització de les calderes i el reaprofitament de l’energia, contribuiràs a aportar un estalvi energètic molt positiu que revertirà de manera directa en els balanços financers de l’empresa i de forma molt positiva també en la petjada ecològica derivada de les nostres accions.

Etiquetes: , ,

0 Comentaris

Deixa un comentari

NEWSLETTER

Tradueix